Geografska obeležja Srbije na map.in.rs


Srpska geografija - Geografska obeležja Srbije.
Povijesni prvi red administrativne podele - Moesia Superior - nekadašnji prvi red administrativne podele.
Drugi red administrativne podele - Belgrade - podvrsta prvog reda administrativne podele.
Treći red administrativne podele - Opština Ada - podvrsta drugog reda administrativne podele.
Administrativna podjela - Grad Beograd - nekadašnja podela zemlje, koja se ne razlikuje na administrativnoj razini.
Istorijski politički entitet - Serbia and Montenegro - bivši politički entitet.
Nezavisni politički entitet - Serbia
Zaliv - Dunavac - primorsko udubljenje između dva rta ili izbočine, veće od uvale, ali manje od zaliva.
Kanal - Alparska Bara - veštački vodotok.
Deo kanala - Kanal Bečej-Bogojevo
Dok(ovi) - Zimovnik - vodeni put između dva doka ili usek u zemlji za sidrenje brodova.
Jarak - Lisičji Jarak - maleni veštački vodotok iskopan za odvodnjavanje ili navodnjavanje zemljišta.
Uvalica - Jama - uski plovni put koji se proteže na zemlju ili spaja uvalu ili lagunu s većom vodenom površinom.
Laguna - Šveb - plitka obalna vodena površina, potpuno ili delomično odvojeno od veće vodene površine barijernim ostrvom, koraljnim grebenom ili drugim oblikom nanosa.
Jezero - Aleksandrovačko Jezero - veliko telo stajaće vode na kopnu.
Povremena jezera - Jezero Karamejdani
Potkovičasto jezero - Okanj Bara - jezero u obliku potkove koje se obično nalazi uz meander.
Močvarno tlo (tla) - Asanovača - močvara u kojoj dominira travnata vegetacija.
Jezerce - Jezero - maleno telo stajaće vode.
Ribnjaci - Ribnjak Bač - jezerca ili ograđene vodene površine u kojima se drže ili uzgajaju ribe.
Bazen(i) - Mandićka Bare - malen i relativno miran, duboki deo veće vodene površine kao što je potok ili luka ili maleno telo stajaće vode.
Brzak - Crvene Vode - turbulentni deo potoka koji se povezuje sa strmim i nepravilnim koritom.
Rezervoar - Potpećko Jezero - umetno jezerce ili jezero.
Jaruga - Babina Jaruga - maleni, uski i duboki kanal strmih strana, manji od kanjona.
Izvor (vrelo) - Abašina Voda - mesto gde podzmena voda teče prirodno iz zemlje.
Potok - Adžica - telo tekućice koje teče na nižoj razini kroz kanalu na zemlji.
Reka povratnica - Brek - reka koja se račva od glavnog toka te se nizvodno ponovno spajaj s glavnim tokom.
Kanalizirani potok - Besni Fok - potok koji je redovito čišćen, ograđen, nasipan te izravnat.
Gornji tok bez pritoka - Osoje - izvor i gornji deo potoka, uključujući i drenažni bazen.
Povremeni potok - Ajdinov Potok
Suho korito (rijeke ili potoka) - Lap - bivši potok kojim više ne teče voda, ali je još vidljiv zbog jezera, močvarnog tla, topografskih ili vegetacijskih uzoraka.
Rijeka ponornica - Brezovica - površinska tekućica koja nestaje u podzemnom kanalu ili presuši u sušnom području.
Presjek potoka - Banjka
Močvara (močvare) - Blagulja - močvarno područje u kojem prevladava drveće.
Bunar - Altunin Bunar - valjkasta rupa, jama ili tunel izbušen u dubinu odakle voda, nafta ili plin mogu biti ispumpani ili dovedeni na površinu.
Područje - Alija - deo zemlje bez homogenih karakteristika ili granica.
Polja - Duga Njiva - otvoreno područje koje se razlikuje od šume.
Pašnjak - Pasuljanske Livade - travnato i grmoliko područje koje se koristi za ispašu.
Lokalitet - Abdulača - manje područje ili mesto neodređenog ili mešanog karaktera i neodređenih granica.
Polje nafte - Varrezat e Fshatit - područje koje sadrži podzemnu zalihu nafte od ekonomske vrednosti.
Park - Fruška Gora Nacionalni Park - područje, često pod šumom, koje se održava kao mesto lepote, ili za rekreaciju.
Region - Azbukovica - područje koje se odlikuje jednom ili više fizičkih i kulturnih osobina.
Naseljeno mesto - Acimija - grad, selo ili druga aglomeracija građevina u kojima ljudi žive i rade.
Sedište prvog reda administrativne podele - Novi Sad - sedište prvog reda administrativne podele (PPLC ima prednost nad PPLA).
Sedište drugog reda administrativne podele - Bor
Sedište trećeg reda administrativne podele - Ada
Glavni grad političke jedinice - Belgrade
Naseljena lokacija - Adrani - područje slično lokalitetu ali s malim brojem nastambi ili drugih građevina.
Presek naseljenog mesta - Bežanija
Cesta - Američki Put - otvoreni put s poboljšanom površinom za prevoz životinja, ljudi i vozila.
Ranžirni kolodvor - Dimitrovgrad ZS - sistem pruga koji se koristi za sastavljanje vozova, zamjene i skladištenje teretnih vozova.
Ulica - ilije Garašanina - popločani urbani prolaz.
železnički tunel - Tunel Kružni - tunel kojim prolazi železnička pruga.
Poljoprivredni objekat - Dobričevo - zgrada ili zemljište koje se koristi za unapređenje poljoprivrede.
Uzletište - Jagodina Airport - mesto na zemlji odakle helikopteri uzleću i kamo sleću.
Aerodrom - Batajnica Air Base - mesto odakle letjelice redovito uzleću i kamo sleću, s pistama, navigacionih pomagalima i većim postrojenjima za komercijalno rukovanje putnicima i teretom.
Arheološko nalazište - Rittium - mesto gde se nalaze arheološki ostaci, stare strukture ili kulturne rukotvorine.
Most - Arambašića Ćuprija - struktura sagrađena preko neke prepreke kao što je potok, cesta, itd., kako bi na njoj izgradila cesta, železnička pruga ili za kretanje pešaka.
Zgrada (zgrade) - Boziceva kuca - struktura sagrađena za stalnu upotrebu, kao što je to kuća, tvornica, itd..
špilja (špilje) - Bogova Vrata - podzemni prolaz ili šupljina na jednoj strani stene.
Crkva - Bela Crkva - građevina za javno kršćansko bogosluženje.
Kamp(ovi) - Matići - mesto na kojem su postavljeni šatori, kolibe ili drugi zakloni za privremenu upotrebu.
Groblje - Aranđelov Grob - mesto ili zemlja za ukop.
Tor za stoku - Malo Raklje - tor ili ograđeno tlo za ograničavanje i hvatanje životinja.
Mlekara - Tuzinski Stanovi - postrojenje za obradu, prodaju i distribuciju mleka i mlečnih proizvoda.
Objekt (ustanova) - Belgrade Fair - zgrada ili zgrade u kojim se nalazi centar, institucija, zaklada, bolnica, zatvor, sudnica, itd..
Farma - Ajzertov Salaš - deo zemlje s pratećim zgradama posvećenih poljoprivredi.
Napuštena farma - Kurjakovac Pusta
Utvrda - Beogradska tvrdjava - obrambena struktura ili zemljani radovi.
Trajekt - Navoz na Podine - brod ili neko drugo plovilo te objekti terminala redovito korišteni za prevoz ljudi i vozila preko vodene površine.
Grob - grave - mesto ukopa.
Kuća (kuće) - Beograđanka - građevina korištena kao mesto ljudskog stanovanja.
Bolnica - Clinical Center of Nis - zgrada u kojoj se bolesni i ozleđeni, osobito oni prikovani za krevet, medicinski leče.
Istorijsko nalazište - Podrucje Knez Mihailove ulice - mesto istorijskog značaja.
Hotel - asdaaaa - zgrada koja nudi usluge smeštaja i obroka za javnost.
Koliba - Babovica Koliba - mala primitivna kuća.
Kolibe - Staništa Kuć - male primitivne kuće.
Tržni centar - MOBEXPERT Serbia - veliki, često ograđen, kompleks za kupnju koji sadrži različite prodavnice, preduzeća i restorane u koje se može doći preko zajedničkih prolaza.
Tvornica - (Brickworks) - jedna ili više zgrada gde se dobra proizvode, obrađuju ili izrađuju.
Tvornica (tvornice) - Jotićev Mlin - zgrada u kojoj su smeštene mašine za transformaciju, obikovanje, završnu obradu, drobljenje ili vađenje proizvoda.
Pilana - (Lumber mill) - tvornica u kojoj se debla ili trupci pilaju u određene oblike i veličine.
Vodenica - Kurdina Vodenica - mlin kojeg pokreće tekuća voda.
Rudnik (rudnici) - Borski Rudnik - mesto gde se mineralne rude vade iz zemlje tako što se kopaju površinske rupe i podzemni prolazi.
Rudnik (rudnici) ugljena - Dobra Sreća - rudnik gde se vadi ugljen.
Spomenik - Ćele Kula - komemorativna struktura ili kip.
Kamenolom(i) - Venčac - površinski rudnik gde se vade građevinski kamen, šljunak ili pesak, itd..
Samostan - Djurdjevi stupovi - zgrada ili područje gde zajednica monarha živi u osami.
Rasadnik cveća i povrća - Rasadnik Reva Dva - mesto gde se biljke rasađuju za presađivanje ili kalemljenje.
Parkiralište - OMV gas station on E-70 road - područje koje se koristi za parking vozila.
Elektrana - Dunav Heat Power Plant - postrojenje za proizvodnju električne energije.
Hidroelektrana - Hidrocentrala Porțile de Fier II - zgrada u kojoj se struja proizvodi koristeći snagu vode.
Granični ured - Grujinci - mesto ili postaja na međunarodnoj postaji za regulisanje kretanja ljudi i robe.
Patrolni ured - Broj Cetiri Cuvarnica - mesto odakle se šalju patrole.
Odmaralište - Brestovačka Banja - specijalizovana ustanova za odmor, zdravstvene i sportske aktivnosti.
železnički kolodvor - Backo Dobro Polje Železnicka Stanica - objekat koji se sastoji od ureda za prodaju karata, perone, itd., za iskrcavanja i ukrcavanje putnika i železničkih tereta.
železnička stanica - Globoder - mesto kojem nedostaju neki objekti gde se voz zaustavlja kako bi ukrcao ili iskrcao putnike i teret.
Ruševina (ruševine) - Caričin Grad - uništena ili propadnuta struktura koja više nije u funkciji.
škola - school - zgrada (ili zgrade) gde se odvija nastava u jednoj ili više grana znanja.
Svetište - Kojin Krst - struktura ili mesto sa svrhom sećanja na ljude ili vjerskog koncepta.
Brana - Mančelov Gat - kanal ili prolaz za prenos viška vode iz neke vodene površine, obično regulisan preko brane.
Sanatorij - Divčibar Sanatorium - objekat gde se leče ljudi sa fizičkim ili mentalnim poremećajima .
Spa centar - Banja Rusanda - odmaralište koje se obično razvilo oko medicinskog izvora.
Staja - Brzinske Pojate - zgrada za sklonište i ishranu domaćih životinja, naročito konja.
Stadion - Belgrade Arena - struktura s ograđenim prostorom za atletske igre sa stepenastim oblikom mesta za sedenje za gledatelje.
Meteorološka stanica - Camp Bondsteel - postaja na kojoj se promatraju i snimaju vremenski uveti.
Zgrada radio stanice - Borča transmitter - objekat u kojoj se proizvode i prenose informacije preko radio talasa.
Grob(ovi) - Bajrov Grob - struktura za pokapanje tela.
Toranj - Adice Mediumwave Transmitter - visoka upadljiva struktura, obično mnogo viša od svog promera.
Triangulacijska stanica - Balanovac - točka na zemlji čija je pozicija određena triangulaciom.
Sveučilište - University of Kragujevac - ustanova za visoko obrazovanje sa nastavnim i istraživačkim ustanovama koja se sastoji od škole za postdiplomski studij i profesionalnih škola nakon završetka kojih se dobije diploma magistra ili doktora, te dodiplomski studij nakon koje se dobije diploma bachelor.
Greben pred lukom - Čerevićski Prud - niski greben ili hrpa krupnog nekonsolidovanog materijala u kanalu na potoku, na ušću potoka, u ušću ili laguni te u obalnom području gde se razbijaju talasi.
Greben (hridina) - Alijina Stena - visoka, strma ili okomita kosina koja se uzdiže nad vodenom površinom ili niskim područjem.
Depresija (ukleknuće) - Belešak - nisko područje okruženo višom zemljom koju obično karakteriše unutrašnje odvodnjavanje.
Dina - Peskara - greben u obliku talasa, ili u obliku zvezde od peska.
Klisura - Bevanska Klisura - niski i uski deo rečne doline sa strmim stranama.
Brdo - Ajdučka Glavica - zaobljeno uzvišenje ograničene visine koje se diže iznad okolne zemlje s lokalnim reljefom manjim od 300 metara.
Brda - Bele - zaobljena uzvišenja ogrnaičene visine koje se uzdižu iznad okolne zemlje s lokalnim reljefom manjim od 300 metara.
Ostrvo - Ada - komad zemlje, manji od kontinenta, okružen vodom velike dubine.
Ostrvo povezano s kopnom - Starčevačka Ada - primorsko ostrvo povezano sa kopnom s barijernim plažama, pristaništima ili jarcima.
Kršno područje - Androv Krš - karakterističan pejzaž razvijen na rastvorljivoj steni kao što je krečnjak koji se odlikuje prisustvom vrtače, pećine, podzemnih reka i podzemnim odvodnjavanjem.
Humka - Babino Brdo - nisko, zaobljeno i izolirano brdo.
Planina - Adževac - uzvisina koja se uzdiže visoko iznad okolnog područja s malom površinom područja na vrhu, sa strmim padinama i s lokalnim reljefom od 300 metara i više.
Planine - Baba - planinski masiv ili grupa planina ili visokih grebena.
Klanac - Ćafa e Siljbices - prekid u planinskom masivu ili druge visoke prepreke koji se koristi za prevoz s jedne strane na drugu [vidi pod rupa].
Vrh - Ajkina Glavica - šiljasto uzvišenje na samom vrhu planine, grebena ili drugog hipsografskog obeležja.
Plato - Sokolina - uzvišena ravnica sa strmim padinama s jedne ili više strana, kroz koju često prolaze potoci ili reke.
Nizina - Bukovičko Polje - veće područje koje je otprilike na istoj razini s lagano talasastim kopnom koje nema nikakve površinske nepravilnosti i obično se nalazi uz neko više područje.
Predbrežje - Cuculj - visoka strma obala ili istaknuto brdo koje se nadvija ili se proteže u nizinu.
Oštrina - Straža - komad zemlje koji se sužava prema vrhu i proteže se na vodenu površinu, manje istaknut od rta.
Greben(i) - Aldanski Del - dugo i usko uzvišenje sa strmim stranama, te sa više-manje kontinuiranim vrhom.
Stena - Beli Kamen - upadljiva, izolovana kamenita masa.
Stene - Crvena Stena - upadljive, izolovane kamenite mase.
Peščano područje - Bežanijska Kosa - deo kopna prekriven peskom.
Sedlo - Golemi Perelaz - široki, otvoreni prolaz koji prelazi preko grebena ili između brda ili planina.
Kosina (obronak - nagib) - Ambarina - površina s relativno ujednačenim uglom kosine.
Izdanak brda - Adžovo Brdo - podređeni greben koji se proteže iz brda, planina ili drugog uzvišenja.
Dolina - Asanova Padina - izdužena depresija kojom obično prolazi potok ili reka.
šiljasti tornjić - Vlaški Dol - visoki toranj ili kameni ili koraljni stup u obliku koplja, sam ili kao vrh uzvisine.
Obradive površine - Barisavica - područje koje se obrađuje.
šuma (šume) - Azanjska Alija - područje kojim dominira vegetacija stabala.
Livada - Preka Livada - malo, slabo navodnjavano područje kojim dominira travnata vegetacija.
Vinograd - Anatema - zasadi vinove loze.
Srpska geografija - Geografska obeležja Srbije.